2015. október 21., szerda

Barangolás a Bárdos-hegyen / Exploring on Bárdos mountain

Volt egy kis szabadidőm és elhatároztam, hogy kicsit jobban szétnézek a Bárdos-hegy körül. Találtam egy eddig számomra ismeretlen helyet a hegyen. (amúgy is a legtöbb ember üvegopálozni jön ide, már aki ismeri a lelőhelyet) Főleg kalcedont, jáspist és opált lehetett szedni és a legtöbb darab a talaj felszínén volt. Ezek főként vágásra és csiszolásra alkalmasak. Ásni amúgy sem érdemes, de a terület fokozott védelem alatt áll!

I had a little free time and I decided to go on exploring to the Bárdos mountain. I visited a side of the hill that was unknown to me. (most of the people came here for only hyalite, those who knows the locality). So in this place you can find mainly chalcedony, jasper and opal. Most of the pieces were on the surface of the soil. These are especially good to cut and polish. The area is under increased protection, so digging is not a good choice!

A túra során elhaladtam a Lilakő bánya mellett és találtam néhány opált / On the trip, I passed the quarry of Lilakő and found some opalsA moha is jól mutatja, hogy ez nem egy lerabolt hely, ugyanakkor nagyban megnehezítette az ásványok megtalálását.

The moss is show well it is not a robbed locality, but it also made difficult to find the minerals.


Elsősorban a nap fő célja az volt, hogy kint legyek természetben, élvezzem a jó időt és egy hódoljak a szenvedélynek. Azt hiszem mindhárom kívánságom teljesült.

In particular, the main aim of the day was to be out in the nature, enjoying the good weather and worship my passion. I think all three of my wishes have been fulfilled.


 Végezetül a főbb darabok:

 Finally the major pieces:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése