2016. április 6., szerda

Parádsasvári guberálás / Seeking on Parádsasvár

Múlt vassárnap ismét ellátogattunk egy kicsit a Parádsasvár környéki meddőhányókhoz és érckutatásokhoz. Már voltunk itt egyszer: Őszi Mátra túra / Autumn tour in the Matra mts.
Nagyon kellemes volt kint lenni, és a hangulat is jól telt, köszönhető az ásványoknak és nem utolsó sorban a jó kis hazainak :)

Last sunday, we visited again the dumps of Parádsasvár. We were there at once: Őszi Mátra túra / Autumn tour in the Matra mts.
The weather was nice and the morale was good, thanks to the minerals and not least the palinka :)


Kellő energiával feltöltődve neki is láttunk a keresgélésnek. Elsőként a VII. és VIII. táró meddőhányóját másztuk meg. Eléggé meredek, eszünkbe is juttatta a Tiroli élményeket, csak ott több száz méter hosszúak a kőfolyások. Hiába, a rézsűszög az rézsűszög mindenhol...:)

Filled up with sufficient energy we started the seeking. First we climbed up the dumps of VII. and VIII. mine tunnel. These are quite steep, it reminded us the Tyrolean memories, but there were hundreds of meters long stone flows. At all the angle of repose is everywhere constant....:)


Miután meguntuk a föl-alá rohangálást tovább ereszkedtünk a Béke-táróhoz, természetesen itt is terep fokozatban. A táró bejáratát szépen felújították és egy tábla is ad némi bányatörténelmi betekintést A meddőn nagyobbacska gödör jelezte, hogy máig aktívan gyűjtenek itt. Mi is megnéztük mit mosott ki az eső.

When we getting bored becaus of the up and down climbing we went to Béke mine tunnel, naturally in terrain level. The entrance of the tunnal was repaired well. There is a table, which give some mine history. On the dumo a bigger hole signed that the callecting is also active on this deposit. We checked too what the rain was washed out.
Főként érceket, galenitet, szfaleritet, piritet, kalkopiritet na meg kalcitot találtunk. Például itt egy több generációs kalcitkristály, némi pirit vagy markazit, hintéssel a büszke megtalálója (Zsolt) hátán. Itt voltak jók a fényviszonyok :D

Mainly we found galena, sphalerite, pyrite, chalcopyrite and calcite. For example here is a multi-generational calcite with some pyrite or marcasite? on the back of the proud finder (Zsolt). There were good light conditions :D


Zárásként nézzük a többi találatot:

Finally, let's see the finds:

1 megjegyzés: